Publikováno 22.11.2022

Paušální nebo reálné výdaje?

Pokud podnikáte na živnost, přichází s tím řada povinností. Jedna z nich je podávání daňového přiznání z příjmu fyzických osob na konci roku a zaplacení daně z příjmu.

Dnes nám stát umožňuje 3 způsoby jak se s daňovým přiznáním vypořádat.

Paušální daň

Prvním a nejlehčím způsobem je paušální daň. Stačí se na začátku roku přihlásit k paušální dani a měsíčně budete platit zálohy na důchodové pojištění (sociální) ve výši 3 267Kč, na zdravotní pojištění ve výši 2 627Kč a daň z příjmu ve výši 100Kč. Dohromady tedy 5 994Kč.

O paušální dani se ale pobavíme až příště. Teď nás bude zajímat 2. a 3. způsob.

Paušální výdaje procentem z příjmu

Druhým a také celkem jednoduchým způsobem je uplatňovat na konci roku v daňovém přiznání paušální výdaje procentem z příjmu neboli paušální výdaje.

Živnostník tím pádem nemusí vést daňovou evidenci, ale stačí když si eviduje své příjmy. Výdaje v daňovém přiznání stanoví procentem z příjmu.

Kolik procent paušálních výdajů si můžete uplatnit?

80 % – příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živností; nejvýše výdaje do částky 1 600 000 Kč

60 % – (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných

40 % – příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce nebo příjmy z činnosti insolvenčního správce; nejvýše výdaje do částky 800 000 Kč

30 % – příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu), nejvýše výdaje do částky 600 000 Kč.

Pokud jste v minulých letech uplatňovali reálné výdaje a chcete začít uplatňovat výdaje paušálem, je možné přejít na paušální výdaje a naopak.

Reálné výdaje

Třetím způsobem je způsob, kdy podnikatel vede daňovou evidenci a v daňovém přiznání na konci roku uplatní veškeré daňově uznatelné výdaje, které vynaložil na své podnikání.

Kdy se vyplatí paušální výdaje a kdy reálné?

To, co je pro vás jako pro podnikatele výhodné, zjistíte nejlépe tak, že si přes rok budete evidovat všechny příjmy tak i výdaje.

Pokud jsou vaše výdaje nižší než by byli výdaje procentem a vaše příjmy výrazně vyšší, je výhodnější zvolit paušální výdaje.

Například: Za rok 2021 jste měli příjmy z podnikání (IT služby) 700 000Kč, ale vaše výdaje byli jen 200 000Kč. Při použití paušálních výdajů 60% by výdaje činili 420 000Kč.

Pokud jsou vaše výdaje vyšší než by byli paušální, je lepší zvolit reálné výdaje.

Selským rozumem stačí se zamyslet o tom, jaký druh podnikání máme. Pokud jsme třeba cukrář a spotřebováváme hodně materiálu, je většinou výhodnější logicky zvolit reálné výdaje, protože můžeme předpokládat, že naše výdaje na podnikání budou vysoké.

Jestliže poskytujeme služby jako například doučování, marketing nebo IT služby, naše výdaje jsou výrazně menší než u cukráře. Volila bych tedy v tomto případě výdaje paušálem.

Pokud potřebuje pomoct s vyplněním daňového přiznání za rok 2022, klikněte na tlačítko níže.

Zavolejte nám

+420 727 868 424
+420 607 057 967

Adresa

Plzeňská 2311/2a
370 04 České Budějovice

Napište nám

sentr@sentr.cz